Inte alla intervjuare är bra på att intervjua. Läs här hur du gör en bra intervju ändå.

inte alla intervjuareHar du blivit intervjuad av en arbetsgivare som inte verkade riktigt bekväm i sin roll? Eller en som inte ställde en enda fråga till dig utan ägnade hela intervjun åt att prata om sitt företag och hur han har byggt upp det? Eller en som hoppade fram och tillbaka mellan ämnena utan att verka bry sig om dina svar? Eller en som helt enkelt inte sa så mycket och eftersom du inte heller sa så mycket så blev inte mycket sagt? Läs mer