Ska jag berätta vid intervjun att jag är gravid?

Vid ett tillfälle var jag inbjuden till ett universitet för att hålla föredrag om hur man söker jobb. Med var också en riksdagspolitiker som var där för att berätta hur hon jobbar för att sänka arbetslösheten.

Efter mitt föredrag fanns det tid för frågor och en ung tjej frågade: -Ska jag berätta att jag är gravid när jag är på intervju? Läs mer