Hallå jobbsökare, det är dags att göra något annat, att tänka nytt!

SCB rekryteringskanalerArbetsgivare ger sig hellre ut på spaning än att annonsera efter folk.

Enligt SCB är det endast 9% av nyrekryterade som hittat jobbet via Arbetsförmedlingen och 6% via annons i tidning eller Internet. Samtidigt upplever jag att det stora flertalet jobbsökande litar just på dessa kanaler när de letar efter jobb att söka. Läs mer