Hur personlig ska jag vara?

Ett personligt brev ska handla om dig som person men hur personlig ska du vara?

Tänk igen utifrån läsarens perspektiv och det faktum att din ansökan inte ska berätta allt, den ska bara väcka  intresse så att du blir kallad till intervju. Läs mer