CV Basic

Jag ska i flera poster ge dig goda råd om hur din ansökan kan se ut för att vara effektiv och vi börjar med basic om CV: Hur det ska se ut och vad som ska finnas med.CV betyder Curriculum Vitae som är latin för ”Livets lopp”, alltså en beskrivning av livet. Fast vi använder det för att beskriva vårt arbetsliv.
Alltså: Ett CV ska ge en bild av vad du gjort i arbetslivet. Inget annat. Läs mer

Rensa i din ansökan och gör den lättare att läsa

Du vill att den som läser din ansökan ska se att du är en intressant person SNABBT. Idag lägger man inte många minuter på varje ansökan i första urvalet så den behöver vara ren och väcka intresse väldigt omgående. Här är några tips på hur du kan rensa: Läs mer

Vilket språk använder du i din ansökan?

Ofta vill man berätta att man är kompentent och vet vad man pratar om redan i ansökan till en ny tjänst. Man beskriver det man gjort som om man pratar med en jämlike, en överordnad som ska förstå att du är insatt i tjänstens alla delar och moment.

Men VET du att din blivande chef är den första som läser din ansökan? Det troliga är att det inte är det. Läs mer