Gör intryck genom telefonen

Jag fick en jättebra fråga här på bloggen om hur man kan göra intryck i en telefonintervju. Intressant, jag har faktiskt inte tänkt mycket på det i min coaching, så jag är glad över frågan.

När jag har telefonintervjuat har det varit främst av tre anledningar: Läs mer